Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV
VIEDEŇ | VERONA | SAN DIEGO

 

 

 

Binding Corporate Rules Binding Corporate Rules

Binding Corporate Rules (záväzné podnikateľské smernice, BCR) dovoľujú medzinárodným firmám prenášať dôverné osobné údaje cez hranice Európskej únie. BCR sú záväzne platné podnikateľské smernice a dopĺňajú európske právo na ochranu osobných údajou. Nadnárodné spoločnosti sa môžu nechať certifikovať pri kontrolnom úrade podľa Binding Corporate Rules. Spoločnosti sa zaväzujú dodržiavať európsky štandard ochrany osobných údajov a ako protihodnotu obdržia povolenie pre transformáciu údajov obsahujúcich osobné dáta aj cez hranice EÚ.

Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV
VIEDEŇ | VERONA | SAN DIEGO

 

 

 

© 2003 - 2019 | 2B Advice s.r.o.
ČSA 4 | SK-977 01 Brezno |  Fon_+421 48 28123-01 | Fax_+421 48 28123-09 | mail_info@2b-advice.com 
IČO_45613303 | IČ DPH_SK2023072271 | Zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 186107/S
2B Advice GmbH Italy | 2B Advice GmbH Germany | 2B Advice LLC USA | Prosím také upozornění: Ochrana osobních údajů | Legals
Spolková republika Nemecko | Spojené štáty americké | Slovensko | Bonn | Berlin | Brezno | Mníchov | San Diego | Verona | Viedeň