EuroPriSe European Privacy Seal (EuroPriSe)

European Privacy Seal (EuroPriSe) je európska pečať na ochranu údajov. Bola vytvorená nadnárodným konzorciom na požiadanie európskej komisie. EuroPriSe potvrdzuje, že vaše produkty a servis zodpovedajú európskej právnej norme a požiadavkám na ochranu osobných údajov - článok 29. Certifikát ručí za dôveryhodnú manipuláciu s osobnými údajmi.

Viacerí experti z firmy 2B Advice sú oprávnení vykonávať skúšky na certifikáciu podľa EuroPriSe. Pre túto pečať na ochranu údajov sme testovali viaceré komplexné produkty svetoznámych spoločnosti a sprevádzali sme ich až po konečnú certifikáciu.

My vieme ako sa to dá! My poznáme presne právne požiadavky, my poznáme presne technické požiadavky! Chcete si aj vy nechať certifikovať vaše produkty a servis podľa EuroPriSe? Kontaktujte nás! Optimálne vás pripravíme na certifikáciu.

Logo EuroPriSe

Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV | NEW YORK | SAN DIEGO

© 2003 - 2019 | 2B Advice s.r.o.
ČSA 4 | SK-977 01 Brezno |  Fon_+421 48 28123-01 | Fax_+421 48 28123-09 | mail_info@2b-advice.com 
IČO_45613303 | IČ DPH_SK2023072271 | Zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 186107/S
2B Advice GmbH Italy | 2B Advice GmbH Germany | 2B Advice LLC USA | Prosím také upozornění: Ochrana osobních údajů | Legals
Spolková republika Nemecko | Spojené štáty americké | Slovensko | Bonn | Berlin | Brezno | Mníchov | San Diego | Verona | Viedeň