Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV | NEW YORK | SAN DIEGO

Follow 2B Advice on Facebook

Follow at @2B Advice on Twitter

Váš externý koordinátorVáš externý koordinátor pre ochranu údajov

Máte vlastnú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ale tá je neustále preťažená?

Náš externý koordinátor pre ochranu údajov je to správne riešenie pre váš problém! Koordinátor podporuje vášu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a kryje jej chrbát. Koordinátor pre ochranu osobných údajov zlúči technické a právne kompetencie. Spolu s vašou zodpovednou osobou pre ochranu údajov zabezpečí realizáciu vhodnej senzibilizácie vašich spolupracovníkov a pripraví na mieru ušité školenie pre vašich spolupracovníkov.

Externý koordinátor pre ochranu osobných údajov môže byť flexibilne objednaný. V prípade záujmu vám radi poskytneme aj externú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Oslovte nás! Radi vám pripravíme nezáväznú ponuku.

© 2003 - 2019 | 2B Advice s.r.o.
ČSA 4 | SK-977 01 Brezno |  Fon_+421 48 28123-01 | Fax_+421 48 28123-09 | mail_info@2b-advice.com 
IČO_45613303 | IČ DPH_SK2023072271 | Zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 186107/S
2B Advice GmbH Italy | 2B Advice GmbH Germany | 2B Advice LLC USA | Prosím také upozornění: Ochrana osobních údajů | Legals
Spolková republika Nemecko | Spojené štáty americké | Slovensko | Bonn | Berlin | Brezno | Mníchov | San Diego | Verona | Viedeň