"Komplexné posúdenie ochrany osobných údajov a právne audity spoločnosti 2B Advice a jej uznávaných odborníkov pomohli spoločnosti Microsoft, aby získala prestížnu certifikáciu nezávislého Centra pre ochranu osobných údajov Schleswig-Holstein (ULD) a EuroPriSe pre viacero našich produktov. Boli sme obzvlášť zaujatí medzinárodnými skúsenosťami 2B Advice a sme radi, že môžeme naďalej spolupracovať s 2B Advice a poskytovať našim zákazníkom ešte väčšiu bezpečnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Peter CullenGeneral Manager Trustworthy Computing Group, and
Chief Privacy Strategist,
Microsoft Corp. USA

"Neexistuje žiadna alternatíva, ak sa hľadá komplexné riešenie pre ochranu osobných údajov."

Dominik Stockem
data privacy officer
Microsoft Deutschland GmbH

"Štandardizácia postupov pre zachovanie ochrany osobných údajov v koncernových spoločnostiach je veľkou výzvou. 2B Advice PrIME ako integrovaná a intranetová aplikácia nám naozaj veľmi pomohla pri realizácii našich požiadaviek. Pritom sa nám veľmi páčil spôsob, ako nás tím 2B Advice pri realizácii a v mnohých ďalších otázkach podporoval. Tešíme sa na pokračovanie našej zaujímavej spolupráce s 2B Advice.

Dr. Barbara Kirchberg-Lennartz
data privacy officer
Deutsche Lufthansa AG

"2B Advice presne vie, čo to znamená ochrana osobných údajov! Len pomocou kvalifikovaného a prakticky orientovaného poradenstva realizovaného odborníkmi z 2B Advice sme mohli nájsť spoločné riešenia, ktoré poskytujú komplexnú ochranu osobných údajov a súčasne podporujú všetky naše obchodné ciele."

Jan Wildau, data privacy officer
Travel Charme Hotels & Resorts

"So softvérovým riešením 2B Advice PrIME pre manažovanie ochrany osobných údajov môžte rýchlo vytvárať komplexné registre o spracovávaní osobných údajov. Na každý kľúčový bod budete upozornený. Už viac na nič nezabudnete."

Johann Reiter
data privacy officer

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

"Spoločnosť 2B Advice nás presvedčila vynikajúcim poradenstvom ohľadom ochrany osobných údajov. Aby sme mali zaistenú profesionálnu starostlivosť, rozhodli sme sa, poveriť 2B Advice ochranou osobných údajov v našej spoločnosti a menovali sme ich taktiež ako externú zodpovednú osobu pre ochranu údajov."

Pia Schlei, Manager HR
Germany, Scanda, SEE, Automotive
CHEP

Image Váš externý poradca pre ochranu údajov

Potrebujete zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ale odrádzajú Vás osobné a finančné náklady? 2B Advice vám poskytne externú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov. Naši experti Vám obratom zostavia profesionálny plán pre riadenie ochrany osobných údajov vo vašej firme. Samozrejme, túto úlohu preberieme na určitý čas my a pripravíme vášho zamestnanca na jeho novú rolu.

Zákon o ochrane osobných údajov taktiež vyžaduje vysokú kvalifikáciu zodpovednej osoby. V mnohých prípadoch to znamená pridružené personálne a vecné výdavky. Tieto investície sa často nevyplácajú. Skúsenosti efektívne riadiť komplexné procesy o ochrane údajov chýbajú mnohým firmám. 2B Advice rozpoznalo tento problém a ponúka efektívne a transparentné riešenie. Za jeden mesačný paušál si môžte objednať jedného nášho experta ako externú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

Stredné ako aj veľké podniky dôverujú našej medzinárodnej expertíze. Radi podporíme aj vašu firmu pri zachovávaní ochrany osobných údajov. Pritom kladieme dôraz na zmysluplne vypracovanú hodnotiacu správu, okamžité zodpovedanie vašich otázok, kvalitne zabezpečené audity a vysoko kvalifikovaných spolupracovníkov (právnici, softvéroví vývojari, IT-experti a súdni znalci na ochranu údajov).

Obráťte sa na našich skúsených expertov v oblasti ochrany údajov. Radi vám pripravíme nezáväznú ponuku.

Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV
VIEDEŇ | VERONA | SAN DIEGO

 

 

 

© 2003 - 2019 | 2B Advice s.r.o.
ČSA 4 | SK-977 01 Brezno |  Fon_+421 48 28123-01 | Fax_+421 48 28123-09 | mail_info@2b-advice.com 
IČO_45613303 | IČ DPH_SK2023072271 | Zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 186107/S
2B Advice GmbH Italy | 2B Advice GmbH Germany | 2B Advice LLC USA | Prosím také upozornění: Ochrana osobních údajů | Legals
Spolková republika Nemecko | Spojené štáty americké | Slovensko | Bonn | Berlin | Brezno | Mníchov | San Diego | Verona | Viedeň