ImageO spoločnosťi

2B Advice je dlhodobo etablovaná a uznávaná spoločnosť, ktorá sa zaoberá všetkými otázkami pri ochrane osobných údajov.

Ponúkame vám komplexné poradenstvo, softvér a certifikáciu. Ponúkame vám právnu a technickú kompetenciu.

Informácie o našej stratégii, vedení našej firmy a našej práci s tlačou nájdete na navigačnom paneli na ľavej strane. Tam nájdete aj odkazy na naše firemné centrá a filiálky.

Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV
VIEDEŇ | VERONA | SAN DIEGO

 

 

 

© 2003 - 2019 | 2B Advice s.r.o.
ČSA 4 | SK-977 01 Brezno |  Fon_+421 48 28123-01 | Fax_+421 48 28123-09 | mail_info@2b-advice.com 
IČO_45613303 | IČ DPH_SK2023072271 | Zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 186107/S
2B Advice GmbH Italy | 2B Advice GmbH Germany | 2B Advice LLC USA  | Prosím také upozornění: Ochrana osobních údajů | Legals
Spolková republika Nemecko | Spojené štáty americké | Slovensko | Bonn | Berlin | Brezno | Mníchov | San Diego | Verona | Viedeň