Ochrana udajov Poradenstvo

Ochrana osobných údajov - certifikácia

Hľadáte novú konkurenčnú výhodu? Overíme vaše produkty, ktoré sú citlivé na ochranu osobných údajov. Potvrdíme vám dodržiavanie platných predpisov pri ochrane osobných údajov.

2B Advice je uznané skúšobné miesto Nezávislého centra na ochranu údajov spolkovej krajiny Schleswig-Holstein (ULD) pre produkty a servis. Skúšobná pečať ULD je uznávaná v mnohých spolkových krajinách v SRN a zaručí vašej firme splnenie všetkých požiadaviek na ochranu osobných údajov. Môžu vaśi konkurenti ponúknuť niečo podobné?

Ste medzinárodne činná firma? Overíme vaše produkty a servis aj podľa smerníc European Privacy Seal (EuroPriSe). Touto medzinárodnou pečaťou kvality budú ocenené vaše produkty za dodržiavanie európskych smerníc pri ochrane osobných údajov.

Veľmi radi pripravíme vašu spoločnosť na certifikáciu podľa požiadaviek Safe Harbor a Binding Corporate Rules.

Nechajte si vašu firmu a vaše produkty overiť práve nami. Nadnárodné spoločnosti, koncerny ako aj stredne veľké spoločnosti dôverujú našim znaleckým posudkom. Microsoft ako aj iné spoločnosti sme sprevádzali pri mnohonásobných certifikáciách.

S našou pomocou sa stane finálna certifikácia aj pre vašu firmu len formalitou. Vieme, čo je právne požadované! Vieme, čo je technicky požadované!

"Komplexné posúdenie ochrany osobných údajov a právne audity spoločnosti 2B Advice a jej uznávaných odborníkov pomohli spoločnosti Microsoft, aby získala prestížnu certifikáciu nezávislého Centra pre ochranu osobných údajov Schleswig-Holstein (ULD) a EuroPriSe pre viacero našich produktov. Boli sme obzvlášť zaujatí medzinárodnými skúsenosťami 2B Advice a sme radi, že môžeme naďalej spolupracovať s 2B Advice a poskytovať našim zákazníkom ešte väčšiu bezpečnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Peter CullenGeneral Manager Trustworthy Computing Group, and
Chief Privacy Strategist,
Microsoft Corp. USA

"Neexistuje žiadna alternatíva, ak sa hľadá komplexné riešenie pre ochranu osobných údajov."

Dominik Stockem
data privacy officer
Microsoft Deutschland GmbH

"Štandardizácia postupov pre zachovanie ochrany osobných údajov v koncernových spoločnostiach je veľkou výzvou. 2B Advice PrIME ako integrovaná a intranetová aplikácia nám naozaj veľmi pomohla pri realizácii našich požiadaviek. Pritom sa nám veľmi páčil spôsob, ako nás tím 2B Advice pri realizácii a v mnohých ďalších otázkach podporoval. Tešíme sa na pokračovanie našej zaujímavej spolupráce s 2B Advice.

Dr. Barbara Kirchberg-Lennartz
data privacy officer
Deutsche Lufthansa AG

"2B Advice presne vie, čo to znamená ochrana osobných údajov! Len pomocou kvalifikovaného a prakticky orientovaného poradenstva realizovaného odborníkmi z 2B Advice sme mohli nájsť spoločné riešenia, ktoré poskytujú komplexnú ochranu osobných údajov a súčasne podporujú všetky naše obchodné ciele."

Jan Wildau, data privacy officer
Travel Charme Hotels & Resorts

"So softvérovým riešením 2B Advice PrIME pre manažovanie ochrany osobných údajov môžte rýchlo vytvárať komplexné registre o spracovávaní osobných údajov. Na každý kľúčový bod budete upozornený. Už viac na nič nezabudnete."

Johann Reiter
data privacy officer

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

"Spoločnosť 2B Advice nás presvedčila vynikajúcim poradenstvom ohľadom ochrany osobných údajov. Aby sme mali zaistenú profesionálnu starostlivosť, rozhodli sme sa, poveriť 2B Advice ochranou osobných údajov v našej spoločnosti a menovali sme ich taktiež ako externú zodpovednú osobu pre ochranu údajov."

Pia Schlei, Manager HR
Germany, Scanda, SEE, Automotive
CHEP

Request

Ochrana udajov Poradenstvo Ochrana udajov Poradenstvo

Ochrana údajov je vo vašom vlastnom záujme. Ochrana údajov zaistí dôveru vašich zákazníkov. Ochrana údajov vytvára hodnoty.

2B Advice vám ponúka riešenia na všetky otázky týkajúce sa ochrany údajov. Optimalizujeme vaše procesy, senzibilizujeme vašich spolupracovníkov, poskytneme vám externú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a budeme vás sprevádzať pri certifikácii.

Zlúčime právnu a technicko-organizačnú kompetenciu. V priebehu desiatich rokov poradenstva sme nadobudli znalecký posudok, ktorého obdobu budete na trhu len ťažko hľadať.

My vám pomôžeme ďalej! Vždy kompetentný, vždy cieľavedomý, vždy vedomý si ceny nákladov.

Image Privacy Advice

Effective data privacy management improves compliance efforts while simultaneously increasing trust and value. 2B Advice provides a wide array of services and products that helps organizations reach (or maintain) compliance. 2B Advice offers comprehensive data privacy and security certification and pre-certification consulting services, data privacy and security policy and procedure development and implementation services, executive and employee education and trainings, software, consulting and international data transfer consulting services. With unrivaled international data privacy consulting experience 2B Advice, with its unique approach of integrating legal, technical and managerial expertise, will help move your organization towards its goals.

"Komplexné posúdenie ochrany osobných údajov a právne audity spoločnosti 2B Advice a jej uznávaných odborníkov pomohli spoločnosti Microsoft, aby získala prestížnu certifikáciu nezávislého Centra pre ochranu osobných údajov Schleswig-Holstein (ULD) a EuroPriSe pre viacero našich produktov. Boli sme obzvlášť zaujatí medzinárodnými skúsenosťami 2B Advice a sme radi, že môžeme naďalej spolupracovať s 2B Advice a poskytovať našim zákazníkom ešte väčšiu bezpečnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Peter CullenGeneral Manager Trustworthy Computing Group, and
Chief Privacy Strategist,
Microsoft Corp. USA

"Neexistuje žiadna alternatíva, ak sa hľadá komplexné riešenie pre ochranu osobných údajov."

Dominik Stockem
data privacy officer
Microsoft Deutschland GmbH

"Štandardizácia postupov pre zachovanie ochrany osobných údajov v koncernových spoločnostiach je veľkou výzvou. 2B Advice PrIME ako integrovaná a intranetová aplikácia nám naozaj veľmi pomohla pri realizácii našich požiadaviek. Pritom sa nám veľmi páčil spôsob, ako nás tím 2B Advice pri realizácii a v mnohých ďalších otázkach podporoval. Tešíme sa na pokračovanie našej zaujímavej spolupráce s 2B Advice.

Dr. Barbara Kirchberg-Lennartz
data privacy officer
Deutsche Lufthansa AG

"2B Advice presne vie, čo to znamená ochrana osobných údajov! Len pomocou kvalifikovaného a prakticky orientovaného poradenstva realizovaného odborníkmi z 2B Advice sme mohli nájsť spoločné riešenia, ktoré poskytujú komplexnú ochranu osobných údajov a súčasne podporujú všetky naše obchodné ciele."

Jan Wildau, data privacy officer
Travel Charme Hotels & Resorts

"So softvérovým riešením 2B Advice PrIME pre manažovanie ochrany osobných údajov môžte rýchlo vytvárať komplexné registre o spracovávaní osobných údajov. Na každý kľúčový bod budete upozornený. Už viac na nič nezabudnete."

Johann Reiter
data privacy officer

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

"Spoločnosť 2B Advice nás presvedčila vynikajúcim poradenstvom ohľadom ochrany osobných údajov. Aby sme mali zaistenú profesionálnu starostlivosť, rozhodli sme sa, poveriť 2B Advice ochranou osobných údajov v našej spoločnosti a menovali sme ich taktiež ako externú zodpovednú osobu pre ochranu údajov."

Pia Schlei, Manager HR
Germany, Scanda, SEE, Automotive
CHEP

Image Privacy Advice

Effective data privacy management improves compliance efforts while simultaneously increasing trust and value. 2B Advice provides a wide array of services and products that helps organizations reach (or maintain) compliance. 2B Advice offers comprehensive data privacy and security certification and pre-certification consulting services, data privacy and security policy and procedure development and implementation services, executive and employee education and trainings, software, consulting and international data transfer consulting services. With unrivaled international data privacy consulting experience 2B Advice, with its unique approach of integrating legal, technical and managerial expertise, will help move your organization towards its goals.

Request

Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV
VIEDEŇ | VERONA | SAN DIEGO

 

 

 

Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV
VIEDEŇ | VERONA | SAN DIEGO

 

 

 

© 2003 - 2019 | 2B Advice s.r.o.
ČSA 4 | SK-977 01 Brezno |  Fon_+421 48 28123-01 | Fax_+421 48 28123-09 | mail_info@2b-advice.com 
IČO_45613303 | IČ DPH_SK2023072271 | Zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 186107/S
2B Advice GmbH Italy | 2B Advice GmbH Germany | 2B Advice LLC USA  | Prosím také upozornění: Ochrana osobních údajů | Legals
Spolková republika Nemecko | Spojené štáty americké | Slovensko | Bonn | Berlin | Brezno | Mníchov | San Diego | Verona | Viedeň