Ochrana udajov Poradenstvo Ochrana údajov - poradenstvo

Ochrana údajov je vo vašom vlastnom záujme. Ochrana údajov zaistí dôveru vašich zákazníkov. Ochrana údajov vytvára hodnoty.

2B Advice vám ponúka riešenia na všetky otázky týkajúce sa ochrany údajov. Optimalizujeme vaše procesy, senzibilizujeme vašich spolupracovníkov, poskytneme vám externú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, a budeme vás sprevádzať pri certifikácii.

Zlúčime právnu a technicko-organizačnú kompetenciu. V priebehu desiatich rokov poradenstva sme nadobudli znalecký posudok, ktorého obdobu budete na trhu len ťažko hľadať.

My vám pomôžeme ísť ďalej! Vždy kompetentný, vždy cieľavedomý, vždy vedomý si ceny nákladov.

Request

Image Privacy Advice

Effective data privacy management improves compliance efforts while simultaneously increasing trust and value. 2B Advice provides a wide array of services and products that helps organizations reach (or maintain) compliance. 2B Advice offers comprehensive data privacy and security certification and pre-certification consulting services, data privacy and security policy and procedure development and implementation services, executive and employee education and trainings, software, consulting and international data transfer consulting services. With unrivaled international data privacy consulting experience 2B Advice, with its unique approach of integrating legal, technical and managerial expertise, will help move your organization towards its goals.

Image Privacy Advice

Effective data privacy management improves compliance efforts while simultaneously increasing trust and value. 2B Advice provides a wide array of services and products that helps organizations reach (or maintain) compliance. 2B Advice offers comprehensive data privacy and security certification and pre-certification consulting services, data privacy and security policy and procedure development and implementation services, executive and employee education and trainings, software, consulting and international data transfer consulting services. With unrivaled international data privacy consulting experience 2B Advice, with its unique approach of integrating legal, technical and managerial expertise, will help move your organization towards its goals.

Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV | NEW YORK | SAN DIEGO

Follow 2B Advice on Facebook

Follow at @2B Advice on Twitter

Request

© 2003 - 2019 | 2B Advice s.r.o.
ČSA 4 | SK-977 01 Brezno |  Fon_+421 48 28123-01 | Fax_+421 48 28123-09 | mail_info@2b-advice.com 
IČO_45613303 | IČ DPH_SK2023072271 | Zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 186107/S
2B Advice GmbH Italy | 2B Advice GmbH Germany | 2B Advice LLC USA  | Prosím také upozornění: Ochrana osobních údajů | Legals
Spolková republika Nemecko | Spojené štáty americké | Slovensko | Bonn | Berlin | Brezno | Mníchov | San Diego | Verona | Viedeň