Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV
VIEDEŇ | VERONA | SAN DIEGO

 

 

 

Testovacie centrum ULD Testovacie centrum ULD

2B Advice je uznané skúšobné miesto Nezávislého centra na ochranu osobných údajou v spolkovej krajine Schleswig-Holstein (ULD) pre produkty a servis. Certifikácia podľa smerníc ULD potvrdí vašej firme splnenie všetkých požiadaviek za neporušenie smerníc o ochrane osobných údajov. Certifikovaný môže byť hardvér, softvér a automatizované procesy, ktoré sú vhodné pre verejné použitie. Certifikácia znamená pre vás ďalšiu výhodu v boji s konkurenciou. Podľa predpisov platných v niektorých spolkových krajinách v SRN vedie označenie produktu pečaťou ULD k uprednostňovaniu vo výberových konaniach.

2B Advice má dlhoročnú skúsenosť ako skúšobné miesto ULD. Už v roku 2006 sme preskúšali viaceré produkty pre firmu Microsoft a sprevádzali sme ich produkty až po udelenie pečate. Vykonali sme právnu skúšku z prehlásenia, predpisov a špecifikácií a nakoniec sme stanovili technicko - organizačné požiadavky auditu. Všetky testované produkty úspešne prešli skúškou. Pečať na ochranu osobných údajov predal ministerprezident Peter Harry Carstensen v Beiseine od Marcusa Belkeho, spoločníka firmy 2B Advice, na Petra Cullena, šéfa Privacy Strategist Microsoft Corporation.

Chcete vertifikovať vaše produkty? Zavolajte nám! My vieme, čo sa požaduje. My vieme, ako sa to dá.

Logo ULD

"Komplexné posúdenie ochrany osobných údajov a právne audity spoločnosti 2B Advice a jej uznávaných odborníkov pomohli spoločnosti Microsoft, aby získala prestížnu certifikáciu nezávislého Centra pre ochranu osobných údajov Schleswig-Holstein (ULD) a EuroPriSe pre viacero našich produktov. Boli sme obzvlášť zaujatí medzinárodnými skúsenosťami 2B Advice a sme radi, že môžeme naďalej spolupracovať s 2B Advice a poskytovať našim zákazníkom ešte väčšiu bezpečnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Peter CullenGeneral Manager Trustworthy Computing Group, and
Chief Privacy Strategist,
Microsoft Corp. USA

"Neexistuje žiadna alternatíva, ak sa hľadá komplexné riešenie pre ochranu osobných údajov."

Dominik Stockem
data privacy officer
Microsoft Deutschland GmbH

"Štandardizácia postupov pre zachovanie ochrany osobných údajov v koncernových spoločnostiach je veľkou výzvou. 2B Advice PrIME ako integrovaná a intranetová aplikácia nám naozaj veľmi pomohla pri realizácii našich požiadaviek. Pritom sa nám veľmi páčil spôsob, ako nás tím 2B Advice pri realizácii a v mnohých ďalších otázkach podporoval. Tešíme sa na pokračovanie našej zaujímavej spolupráce s 2B Advice.

Dr. Barbara Kirchberg-Lennartz
data privacy officer
Deutsche Lufthansa AG

"2B Advice presne vie, čo to znamená ochrana osobných údajov! Len pomocou kvalifikovaného a prakticky orientovaného poradenstva realizovaného odborníkmi z 2B Advice sme mohli nájsť spoločné riešenia, ktoré poskytujú komplexnú ochranu osobných údajov a súčasne podporujú všetky naše obchodné ciele."

Jan Wildau, data privacy officer
Travel Charme Hotels & Resorts

"So softvérovým riešením 2B Advice PrIME pre manažovanie ochrany osobných údajov môžte rýchlo vytvárať komplexné registre o spracovávaní osobných údajov. Na každý kľúčový bod budete upozornený. Už viac na nič nezabudnete."

Johann Reiter
data privacy officer

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

"Spoločnosť 2B Advice nás presvedčila vynikajúcim poradenstvom ohľadom ochrany osobných údajov. Aby sme mali zaistenú profesionálnu starostlivosť, rozhodli sme sa, poveriť 2B Advice ochranou osobných údajov v našej spoločnosti a menovali sme ich taktiež ako externú zodpovednú osobu pre ochranu údajov."

Pia Schlei, Manager HR
Germany, Scanda, SEE, Automotive
CHEP

Image

Zastúpenie

BERLÍN | BONN | BREZNO | MNÍCHOV
VIEDEŇ | VERONA | SAN DIEGO

 

 

 

© 2003 - 2019 | 2B Advice s.r.o.
ČSA 4 | SK-977 01 Brezno |  Fon_+421 48 28123-01 | Fax_+421 48 28123-09 | mail_info@2b-advice.com 
IČO_45613303 | IČ DPH_SK2023072271 | Zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 186107/S
2B Advice GmbH Italy | 2B Advice GmbH Germany | 2B Advice LLC USA | Prosím také upozornění: Ochrana osobních údajů | Legals
Spolková republika Nemecko | Spojené štáty americké | Slovensko | Bonn | Berlin | Brezno | Mníchov | San Diego | Verona | Viedeň